Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Onderstaande prijzen gelden:
– Wanneer wij geen overeenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar.
– Indien de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding van uw zorgverzekeraar valt.
– Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Tarievenlijst 2021

Screening € 20,-
Anamnese en onderzoek na screening € 81,-
Screening, anamnese en onderzoek € 101,-
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,-
Eenmalig onderzoek € 81,-
Individuele zitting reguliere logopedie € 40,50
Telelogopedie € 40,50
Individuele zitting reguliere telelogopedie € 40,50
Telefonische zitting € 20,-
Tarief groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 60,80
Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van drie personen € 40,50
Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vier personen € 30,40
Tarief groepszitting  voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen € 17,30
Toeslag voor behandeling aan huis € 22,90
Toeslag voor behandeling in een instelling € 22,90
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 40,50
Overleg met derden; per uur € 81,-
Verslaglegging aan derden, per uur € 81,-
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak* € 38,-

 

Logopedie is vrijgesteld van BTW.

* U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden