Aanmelden

Indien u een afspraak wilt maken voor logopedie heeft u bij ons (in principe) geen verwijzing meer nodig van een arts.
Bij de eerste afspraak zal gestart worden met een screening, het komt soms voor dat u na de screening alsnog naar de huisarts gestuurd wordt voor een verwijzing. In de meeste gevallen kan daarna gestart worden met het intakegesprek.

Indien u verzekerd bent bij CZ-OHRA-Deltaloyd of De Friesland heeft u echter altijd een verwijzing nodig voordat de behandeling kan starten, omdat deze verzekeraar de logopedische behandeling anders niet vergoedt.

Het maken van de eerste afspraak kan telefonisch, per email of via het patiëntenportaal. Via dit patiëntenportaal vult u uw gegevens in en maakt u een start met het eerste deel van de intake.

Om direct naar het patiëntenportaal te gaan, klikt u op de button op de homepage of klik hier.

Eerste afspraak

Wat brengt u mee naar uw eerste afspraak?

  • Indien aanwezig; een verwijsbrief van een arts
  • Verzekeringspas
  • Geldig legitimatiebewijs (voor meer informatie over legitimatieplicht in de zorg, kijk op rijksoverheid.nl ).

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek (en een screening). Ook wordt met u als cliënt of als ouder/verzorger een behandelovereenkomst gesloten. Hierin staan afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week noodzakelijk. Een behandeling duurt 25 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de behandeling opgestart. Na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er, met uw toestemming, vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is wordt, in overleg met u, de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer en de huisarts gestuurd. U krijgt een kopie voor u zelf en wanneer het om uw kind gaat ook een kopie voor school. Ook wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Belangrijk!

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, verzoeken wij u om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij de betreffende logopedist af te zeggen. Bij ziekte graag voor 8.30 uur de afmelding doorgegeven. Dit kan telefonisch (per voicemail, WhattsApp of sms) of per e-mail. Indien er niet op tijd wordt afgemeld, krijgt u een verzuimrekening die u niet kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Klachten

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie hierover vindt u hier.