Onze logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast zijn de logopedisten ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Naar aanleiding van de nieuwe AVG-wet heeft de praktijk een privacy reglement opgesteld dat wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Brochure ‘Wat kunt doen bij klachten over uw logopedist’
Brochure ‘U heeft een klacht ingediend. Wat nu?’
Brochure ‘Wettelijke eisen bij beroepsuitoefening”